Спонсорско писмо

Home » Спонсорско писмо

 

Исх № 075 от  “01ноември , 2016                                                          Балчик, България

 

 Уважаеми господа,

    Фондация „Калиакра Голф” е учредена преди четири години с цел развитие и сплотяване на голф играчите, независимо от гражданство, възраст, пол и вероизповедание. „Независими от възрастта! Отвъд границите!” е основния принцип на фондацията. База на фондацията са три голф игрища от международен клас на българското Черноморие. Калиакра е област с древна цивилизация, люлка на човечеството.

       Пред фондацията са поставени няколко взаимосвързани цели:

- провеждане на големи голф състезанияс привличане на спортисти от повече от 30 страни.

- разширяване на територията на голфа по света и привличането на участници от всички възрасти към тази популярна в целия свят игра.

- откриване и поддръжка на млади перспективни спортисти и последващото им въвличане в професионалния спорт.

    През 2014 година фондация „Калиакра голф” е създала най-големия в Източна Европа и в републиките от бившия Съветски Съюз, а също така и на Балканите, любителски голф турнир «Cape Kaliakra Open». Ежегодно в средата на юни, на базовите голф игрища на фондацията, в голф клубовете от международен клас  «Lighthouse Golf & Spa Resort», «Black Sea Rama», «Thracian Cliffs Golf & Beach Resort»  се провежда четиридневен любителски турнир, в който участват повече от 180 спортисти от повече от 20 страни. Това, че турнира се провежда в три части и на три различни полета, го правиуникален.

      В турнира«Cape Kaliakra Open» участват не само любители, а и хора, достигнали определени успехи в различни сфери на дейност. Товаса бизнесмени, политици, държавни служители, хора на изкуството, културата и науката. Представители на различни националности и вероизповедания, в продължение на 6-7 дни осъществяват делови, политически, духовни и културни контакти.

       С всяка изминала година интересът към нашия турнир се разширява.

       Посредством  информиране на Националните голф асоциации и федерации, в рекламната кампания са обхванати практически всички страни от Европа и Азия. Сред почетните гости на следващия турнир «Cape Kaliakra Open 2017» ние очакваме членове на българското правителство, посланици и консули от някои европейски и азиатски страни, областни управители и кметове на български градове и общини. Ще присъстват и акредитирани журналисти от български и чуждестранни медии. Кактообикновено,специална киностудия ще заснеме филм в HD формат.

    Надяваме се, че запознаването Ви с рекламното ни предложение, ще бъде първата стъпка по пътя на нашето дългосрочно е взаимноизгодно сътрудничество.

    С цел максималното използване на бизнес потенциала и увеличаване на деловата активност, предлагаме на Вашето внимание следните СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ:

 1. Пакет „Генерален спонсор”

 

Стойност на пакета 50000 евро

Спонсорският пакет включва:

 • Присвояване на статут „Генерален спонсор” на турнира «Cape Kaliakra Open 2017»
 • Предоставяне на „Генералния спонсор”на 360 хектара спортна и жилищна инфраструктура на голф клубовете «Lighthouse Golf & Spa Resort», «Black Sea Rama» и «Thracian Cliffs Golf & Beach Resort» за срок от 10 дни за поставяне на рекламни пана (билбордове) и знамена (размерът на паната и знамената, а също и тяхното количество, се определят от Генералния спонсор и са за негова сметка).
 • Предоставяне на „Генералния спонсор”на 10 кв. м. оборудвана изложбена площ в петзвезден хотел на голф клуб «Lighthouse Golf & Spa Resort» за срок от 10 дни.
 • Предоставяне на „Генералния спонсор”назала за конференции в петзвезден хотел на голф клуб«Lighthouse Golf & Spa Resort» за провеждане на презентации (кръгла маса).
 • Разполагане на логото и името на „Генералния спонсор”на поканите за турнира и в официалния каталог на турнира.
 • Разполагане на логото на „Генералния спонсор”на официалния сайт на фондация „Калиакра голф” с линк към сайта на спонсора.
 • Споменаването на „Генералния спонсор”в прес-съобщенията, в медиите и в официалните отчети.
 • Разполагане на логото на „Генералния спонсор”на рекламните табла по време на телевизионното интервю с организаторите, треньорите и участниците в турнира.
 • На „Генералния спонсор”се дава възможност за провеждане на семплинг-мероприятия – право на демонстрации, безплатно разпространение и продажба на продукти на спонсора на територията на голф клубовете по време на всички състезания. (Всички мероприятия се провеждат от спонсора самостоятелно и за своя сметка).
 • На „Генералния спонсор”се дава право да осъществява рекламна акция на територията, на която се провежда състезанието.
 • Разполагане на рекламни пана на компанията на „Генералния спонсор”в хотелите и клубните къщи на голф клубовете.
 • Тригодишно членство в голф клуб «LighthouseGolf&SpaResort» за Президента на компанията – „Генерален спонсор”.
 • Безплатно участие в турнирите «Cape Kaliakra Open 2017» и  «S.Sardarov Cup» за трима представители на компанията – „Генерален спонсор” с петдневен престой и настаняване в хотел «Lighthouse Golf & Spa Resort».
 • 25 часа безплатни уроци по голф с професионален треньор в голф академията.
 • Изказване на представител на  „Генералния спонсор”по време на официалната церемонияпо откриването на турнира.
 • 10 безплатни покани за тържествената церемонияпо награждаването и закриването на турнира.
 • На „Генералния спонсор”се дава право да връчи наградите на победителите и призьорите в турнира.
 1. Пакет „Официален спонсор”

Стойност на пакета 25000 евро

Спонсорският пакет включва:

            Присвояване на статут „Официален спонсор” на турнира «Cape Kaliakra Open  2017»

 • Разполагане на 6 рекламни пана(билбордове) и 12 знамена на територията на голф клубовете «Lighthouse Golf & Spa Resort», «Black  Sea Rama»  и «Thracian Cliffs Golf & Beach Resort» за период от 10 дни, с размер 10х1,5 м.
 • Разполагане на логото и името на „Официалния спонсор” на поканите за турнира и в официалния каталог на турнира.
 • Разполагане на логото на „Официалния спонсор” на официалния сайт на фондация „Калиакра голф” с линк към сайта на„Официалния спонсор”.
 • Разполагане на логото на „Официалния спонсор”на рекламните табла по време на телевизионното интервю с организаторите, треньорите и участниците в турнира.
 • Споменаването на „Официалния спонсор”в прес-съобщенията, в медиите и в официалните отчети.
 • Разполагане на рекламни пана на компанията -„Официален спонсор”в хотелите и клубните къщи на голф клубовете.
 • Членство в голф клуб «Lighthouse Golf & Spa Resort» за период от 2 години на Президента на компанията – „Официален спонсор”.
 • Безплатно участие в турнирите «Cape Kaliakra Open 2017» и  «S.Sardarov Cup» за двама представители на компанията – „Официален спонсор”с четиридневен престой и настаняване в хотел «Lighthouse Golf & Spa Resort»
 • 15 часа безплатни уроци по голф с професионален треньор в голф академията.
 • Изказване на представител на  „Официалния спонсор”по време на официалната церемонияпо откриването на турнира.
 • Право да организира рекламна акция на територият, на която се провеждат състезанията.
 • 6 безплатни покани за тържествената церемония по награждаването и закриването на турнира.
 • На „Официалния спонсор”се дава право да връчи наградите на победителите и призьорите в турнира.
 1. Пакет „Спонсор”

 

Стойност на пакета 10000 евро

Спонсорският пакет включва:

             Присвояване на статут „Спонсор” на турнира «Cape Kaliakra Open 2017».

 • Разполагане на 3 рекламни пана(билбордове) и 6 знамена на територията на голф клубовете «Lighthouse Golf & Spa Resort», «Black  Sea Rama»  и «Thracian Cliffs Golf & Beach Resort» за период от 10 дни, с размер 6х1,5 м.
 • Разполагане на логото и името на „Спонсора”на поканите за турнира и в официалния каталог на турнира.
 • Разполагане на логото на „Спонсора”на официалния сайт на фондация „Калиакра голф” с линк към сайта на „Спонсора”.
 • Разполагане на логото на „Спонсора”на рекламните табла по време на телевизионното интервю с организаторите, треньорите и участниците в турнира.
 • Споменаването на „Спонсора”в прес-съобщенията, в медиите и в официалните отчети.
 • Разполагане на рекламни пана на компанията на„Спонсора”в хотелите и клубните къщи на голф клубовете.
 • Членство в голф клуб «Lighthouse Golf & Spa Resort» за период от 1 година на Президента на компанията – „Спонсор”.
 • Безплатно участие в турнирите «Cape Kaliakra Open 2017» и  «S.Sardarov Cup» за един представител на компанията – „Спонсор”с четиридневен престой и настаняване в хотел «Lighthouse Golf & Spa Resort».
 • 5 часа безплатни уроци по голф с професионален треньор в голф академията.
 • 2 безплатни покани за тържествената церемония по награждаването и закриването на турнира.
 • На „Спонсора”се дава право да връчи наградите на победителите и призьорите в турнира.
 1. Спонсорство „Церемония за тържественото откриване на турнира”

 

Стойност на пакета 2500 евро

Спонсорският пакет включва:

 

 • Присвояване на статут на „Спонсор на церемонията по тържественото откриване на турнира” «Cape Kaliakra Open 2017»
 • Разполагане на 2 рекламни пана(билбордове) и 6 знамена на територията на голф клуб «Black Sea Rama» в района на клубния дом и на летния амфитеатърза срок от 7 дни с размер 6х1,5 м.
 • Разполагане на логото и името на „Спонсора на церемонията по тържественото откриване на турнира” на поканите за турнира и в официалния каталог на турнира.
 • Разполагане на логото на „Спонсор на церемонията по тържественото откриване на турнира”на официалния сайт на фондация „Калиакра голф” с линк към сайта на компанията – „Спонсор на церемонията по тържественото откриване на турнира”
 • На „Спонсора на церемонията по тържественото откриване на турнира” се дава право да проведерекламна акция на територията на провеждането на откриването на турнира, с възможност безплатно да разпространява и продава своите продукти по време на церемонията по откриването на турнира.
 • Изказване на представител на „Спонсора на церемонията по тържественото откриване на турнира” на официалнатацеремония по откриването на турнира.
 • 10 безплатни покани за тържествената церемония по откриване на турнира.

 

 1. Спонсорство „Церемония за тържественото награждаване и закриване на турнира”

Стойност на пакета 3000 евро

Спонсорският пакет включва:

      Присвояване на статут на „Спонсор на тържествената церемония по награждаването и закриването на турнира” натурнира «Cape Kaliakra Open 2017»

 • Разполагане на 2 рекламни пана (билбордове) и 6 знамена на територията на петзвезден  хотел в голф клуб «LighthouseGolf&SpaResort» за срок от 7 дни, с  размер 6х1,5 м.
 • Разполагане на логото и името на„Спонсора на тържествената церемония по награждаването и закриването на турнира” на поканите и в официалния каталог на турнира.
 • Разполагане на логото на „Спонсора на тържествената церемония по награждаването и закриването на турнира” на официалната страница на фондация „Калиакра голф” с линк към сайта на компанията – „Спонсор на тържествената церемония по награждаването и закриването на турнира”.
 • На „Спонсора на тържествената церемония по награждаването и закриването на турнира” се дава право да проведе рекламна акция на територията на провеждането на закриването на турнира, с възможност за безплатно разпространение и продажба на продукти по време на закриването.
 • Изказване на представител на „Спонсора на тържествената церемония по награждаването и закриването на турнира” на официалната церемония по закриването на турнира.
 • На „Спонсора на тържествената церемония по награждаването и закриването на турнира” се дава право да връчи награди на победителите и призьорите в турнира.
 • 4 безплатни покани за тържествената церемония по закриването на турнира.

 

Надяваме се на тясно и плодотворно сътрудничество!

 

          С уважение,

 

Професор СардСардаров

 

Президент на фондация „Калиакра голф”

 1. BG58RZBB9155 1004 1866 78 – EUR
 2. BG73RZBB9155 1004 1866 99 – USD
 3. BG05RZBB9155 1004 1866 62 – BGN

This post is also available in: English